طراحی آشپزخانه مدرن

طراحی آشپزخانه به سبک مدرن

در طراحی این آشپزخانه به سبک مدرن از خطوط مستقیم و صاف استفاده کردیم. استفاده از رنگ های خنثی به سلیقه کارفرما است و به زیبایی کار افزوده است. استفاده از متریال (تنه چوب طبیعی) در کنار سنگ، طراحی را منحصر به فرد کرده است. نورپردازی متمرکز و پراکنده برای کارکرد های مختلف اعم از آشپزی و … تعبیه شده است. استفاده از تهویه مناسب از دیگر عوامل مهم برای طراحی آشپزخانه بود که کاملا اصولی با آن پرداختیم.

محل اجراتهران
طراح امیر قریب
متریال شاخصچوب
سبک طراحیمدرن

پروژه های مرتبط