طراحی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی35
طراحی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی36
طراحی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی4
طراحی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی33
طراحی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی32

طراحی دکوراسیون داخلی و آشپزخانه سعادت آباد

طراحی دکوراسیون داخلی با سبک مدرن

در طراحی این پروژه مبلمان که نقش لاینفک این سبک هستند را همخوان با رنگ دیوار ها انتخاب کردبم تا باعث هماهنگی گردد. نورپردازی و تاثیر نور و روشنایی با استفاده از پنجره های عریض جندبرابر شده است. با استفاده از رنگهای روشن فضای خانه را بزرگتر جلوه داده ایم. آیینه کاری دیوار باعث زیباتر نشان دادن آن شده است. حس و حال خوب در این فضا همواره در جریان است.

محل اجراسعادت آباد
طراح امیر قریب
متریال شاخصچوب
سبک طراحیمدرن

پروژه های مرتبط