شهرک ویلایی محمودآباد

شهرک ویلایی به سبک کلاسیک

در طراحی این شهرک ویلایی ما از سبک کلاسیک استفاده کردیم و همچنین استفاده از خطوط منظم به ابهت کار می افزاید. ایجاد فضای پر و خالی در پروژه باعث زیبایی حجم بنا و همچنین نورگیری بهتر شده است. استفاده از پنجره های بزرگ باعث ارتباط بصری بهتر با محیط پیرامون شده و نور طبیعی بهتری را وارد محیط می کند. استفاده از سیمان سفید در نمای بیرونی باعث شده گرما به داخل راه پیدا نکند و همین امر باعث همگونی با محیط می شود. این شهرک 23 ویلای جذاب دارد که همگی این ویلاها حجم یکسان ولی پلان یکسان ندارند.

محل اجرامحمودآباد
طراح امیر قریب
متریال شاخصسیمان سفید
سبک طراحیمدرن

پروژه های مرتبط