طراحی و اجرای کمد دیواری

طراحی کمد دیواری به سبک مدرن

در طراحی این کمد دیواری از خطوط صاف و مستقیم استفاده کردیم چرا که فضای مدرن عاری از خطوط پیچیده است. همه چیز کاملا کاربردی و عملکردگرا است و جلوه ای بی آلایش دارد. از همه فضا بعنوان مساحت کاربردی استفاده شده است.  دستگیره ها طوری طراحی شده است که باز و بسته کردن درها به آسانی صورت بگیرد. طراحی اینچنین کمد دیواری هایی فضا را مرتب و بسیار تمیز نشان می دهد.

محل اجراتهران
طراح امیر قریب
متریال شاخصچوب
سبک طراحیمدرن

پروژه های مرتبط