طراحی ROOF ROOM ولنجک

طراحی روف روم  به سبک مدرن

تیم ما در طراحی این پروژه به طراحی اصولی روف رومی پرداخته است که آرامش را ایجاد کند و تمامی اصول و قواعد فنگ شویی در این پروژه رعایت شده است؛ استفاده از مبلمان راحت برای گذراندن وقت بسیار در این فضا، باعث رعایت اصول آرگونومی شده است. استفاده از گیاهان باعث انرژی مثبت و حس و حال خوب شده است.

محل اجراولنجک
طراح امیر قریب
متریال شاخصچوب
سبک طراحیمدرن

پروژه های مرتبط