طراحی دکوراسیون ورودی

طراحی ورودی پروژه چیتگر

طراحی داخلی ورودی مدرن

گل‌های طبیعی در هر جای خانه باشند زیبایی و نشاط را با خود به همراه می‌آورند. گیاهان در فضا عایقی طبیعی برای نویز محیطی و روح بخش محیط داخلی هستند. پس ما هم به فضای ورودی دعوت‌شان کردیم تا هر بار که با خستگی روز خود را پشت سر گذاشته و پا به خانه می‌گذارید، با دیدن آن‌ها خستگی از تن‌تان در برود.

محل اجراچیتگر، تهران
طراح امیر قریب
متریال شاخصسیمان
سبک طراحیمدرن

پروژه های مرتبط