طراحی داخلی تجاری با خطوط منحنی
ساختمان تجاری با طرح منحنی
طراحی نمای داخلی منحنی
کانتر منحنی برای مجتمع تجاری
کناف کاری تاسیسات مجتمع تجاری اداری
ویترین منحنی نمای داخلی تجاری اداری
راهروهای مجتمع تجاری با سبک مدرن و منحنی
استفاده از خطوط منحنی در طراحی دکوراسیون تجاری
4 12
12 2
11 2
10 3
11 2

طراحی پروژه تجاری اداری جردن

طراحی تجاری اداری به سبک مدرن

در این پروژه از دیوارهای کرو (منحنی) استفاده شده است،یکی از دلایل محبوب بودن خطوط منحنی در پلان و احجام  فعالیت ناحیه ای در مغز به نام قشر سینگولات قدامی را افزایش است این بخش از مغز انسان مربوط به احساسات می باشد و همین امر ایجاد حس خوب از دیدن خطوط منحنی در ما می شود. استفاده از رنگ های خنثی و نود در کار آرامش را ایجاد کرده است. مسیر ها همگی خوانا هستند و باعث سردرگمی در پیدا کردن مسیر نیز نمی شوند.

محل اجراجردن
طراح امیر قریب
متریال شاخصبتن
سبک طراحیمدرن

پروژه های مرتبط