طراحی دفتر اداری

طراحی دفتر اداری به سبک صنعتی

طراحی این دفتر اداری منحصر به فرد توسط تیم ما برای کارفرمای عزیز انجام گردید. ما در این دفتر از تکه های چوب بلااستفاده موجود در فضای دفتر بهره بردیم که چیدمان آنها در کنار هم طرحی بینظیر را تولید کرده است. زمانی که ایده استفاده از این چوب ها در طراحی داخلی برای کارفرمای عزیز مطرح شد، هیچکس فکر آن را نمی‌کرد که در نهایت با چنین طرح خاص و چشم نوازی مواجه شود؛ هر تکه چوبی که بر روی دیوار پیچ میکردیم طرح و نقشی خاص داشت و ما را در تصمیم خاص خود مصمم تر می‌کرد. استفاده از متریال بتن در سقف و سرامیک های رنگ خنثی و همچنین سقف روکار همگی نشانه سبک طراحی صنعتی است که ترکیب آن با تکه های رنگ سبز در چوب‌ها و گیاهان نمایی خاص به این دفتر کار داده است. پتینه های ابر و بادی جداره ها نیز با رنگ و متریال ها همگون شده و لوستر دستساز از دیگر اکسسوری‌هایی است که به چشم می آید.

محل اجراجردن
طراح امیر قریب
متریال شاخصبتن
سبک طراحیصنعتی

پروژه های مرتبط