طراحی ویلای مدرن با پنجره های بزرگ
طراحی ویلای مدرن با پنجره های بزرگ3
طراحی ویلای مدرن با پنجره های بزرگ2

طراحی ویلا محمودآباد

طراحی ویلا با سبک مدرن

در طراحی این ویلا از تراس بزرگ استفاده کردیم که دید مناسبی به بیرون (فضای باغ) داشته باشد و هم  نورپردازی مناسبی داشته باشد.چوب در کنار سیمان سفید هم آمیزی یافته اند تا غنای حسی و بصری اثر افزایش یابد. در طراحی لنداسکیپ این ویلا حداکثر توجه به فضاها صورت گرفته و تلاش شده با حداقل دخالت در بافت و متریال باغ، امکان آسایش و راحتی ساکنین فراهم گردد.

محل اجرامحمودآباد
طراح امیر قریب
متریال شاخصسیمان سفید،چوب
سبک طراحیمدرن

پروژه های مرتبط