ساختمان ویلایی بتن شیشه و چوب با استخر
ساختمان ویلایی بتن شیشه و چوب با استخر2
ساختمان ویلایی بتن شیشه و چوب با استخر3

طراحی ویلا و محوطه نوشهر

طراحی ویلا با سبک مدرن

ما در طراحی این پروژه بیشتر از شیشه استفاده کردیم که نورپردازی طبیعی را به داخل محیط خانه بیاوریم و ایجاد ارتباط بصری بین محیط بیرونی و درونی کنیم. خطوط صاف و تیز در شکل دادن نمای ویلای مدرن نقش بسزایی دارد و مشخصه سبک مدرن است. طراحی نما بدون پیچیدگی و تجملات است در عین واحد کاملا ساده و مدرن است. استفاده از گیاهانی که در محیط شمال کشور رشد خوبی دارند باعث این شده است تا تهویه بهتر صورت گیرد. تعبیه استخر در کنار ویلا باعث خنک شدن فضا می شود.

محل اجرانوشهر
طراح امیر قریب
متریال شاخصچوب، سنگ
سبک طراحیمدرن

پروژه های مرتبط