ویلای مدرن با خطوط هندسی و رنگ های سفید و مشکی
ویلای مدرن با خطوط هندسی و رنگ های سفید و مشکی2
ویلای مدرن با خطوط هندسی و رنگ های سفید و مشکی3
ویلای مدرن با خطوط هندسی و رنگ های سفید و مشکی4

طراحی ویلا محمودآباد

طراحی ویلا با سبک مدرن

در طراحی این پروژه از جوانه معماری مدرن استفاده کرده ایم که همان طراحی شیشه های بزرگ، فضاهای باز بادوام و جریانی بی‌درز بین داخل و خارج است. سقف بزرگ بنا باعث راحتی فضا شده و ساکنین حس آزادی و آرامش دارند. یکی از اهداف مهم دیگر طراحی ویلا، طراحی فضای آن ویلاست تا بتواند با محیط جغرافیای خود همگونی داشته باشد. طرح زمینه باز، تشویق به تعامل اجتماعی را دارد، در حالی که وجود نور طبیعی فراوان و ارتباط با فضای بیرونی به بهبود روحیه و آرامش شما کمک می‌کند.

محل اجرامحمودآباد
طراح امیر قریب
متریال شاخصسیمان سفید،سنگ
سبک طراحیمدرن

پروژه های مرتبط