پروژه ویلایی سنگ روستیک و سنگ سیاه
پروژه ویلایی سنگ روستیک و سنگ سفید

طراحی ویلا محمودآباد

طراحی ویلا با سبک مدرن

در طراحی این پروژه از احجام هندسی منظم مانند مستطیل و مربع استفاده کردیم و تمامی خطوط منظم است. استفاده از احجام پر و خالی زیبایی را چندین برابر می کند. در فضای داخلی، ویلا با تمرکز بر سادگی و عملکرد طراحی شده است. فضاهای اصلی زندگی باز هستند و جریانی یکپارچه بین اتاق نشیمن، اتاق ناهارخوری و آشپزخانه وجود دارد. پالت رنگی خنثی است، با دیواره ای سفید و کف چوب سبک که گرما و بافت را اضافه می کند.

محل اجرامحمودآباد
طراح امیر قریب
متریال شاخصسیمان سفید،آجر
سبک طراحیمدرن

پروژه های مرتبط