طراحی نمای ساختمان اداری
طراحی و تعبیه جای پارک ساختمان اداری
طراحی فضای سبز ساختمان اداری
طراحی نمای نورخور ساختمان اداری
طراحی کلی ساختمان اداری

پروژه دفتر اداری نوشهر

طراحی نماو ساختمان شرکت اداری معتبر

حضور فضای شیشه ای مدیریت در مرکز پروژه امکان دید و دسترسی مناسب به سایر فضاها را فراهم می­ آورد.ویژگی‌های محیطی در فضای اداری و کاری شامل نور، پلان، سیرکولاسیون و… بر عملکرد کارکنان تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت. در پروژه اداری نوشهر سعی کرده‌ایم بین فضاهای باز و بسته با مرزهای غیر قطعی تعادل ایجاد کنیم تا چرخه عملکرد و فعالیت گروهی بین کارکنان حفظ شود. تهویه و نور مناسب، استفاده از گیاهان طبیعی، چیدمان و تفکیک فضاها از جمله مواردی است که در این پروژه به آن توجه شده است.

محل اجرانوشهر
طراح امیر قریب
متریال شاخصبتن اکسپوز
سبک طراحیمدرن

پروژه های مرتبط